Verðskrá vegna Ljósleiðarans

Öll verð eru með vsk.

 • Mánaðarlegt aðgangsgjald Ljósleiðarans: 2.999 kr.
 • Gjald fyrir heimsendan greiðsluseðil: 239 kr.
 • Tilkynningar- og greiðslugjald: 114 kr.
 • Innheimtugjald: 950 kr. fellur á ógreiddan reikning 20 dögum eftir gjalddaga.

 Sértæk gjöld

 • Niðurtekt netaðgangstækis: 18.850 kr. 
 • Færsla á netaðgangstæki: 19.900 kr.
 • Útskipti/uppfærsla netaðgangstækis: 0 kr. (hætti apríl 2017)
 • Hætt við að taka Ljósleiðarann í notkun eftir að uppsetningu á netaðgangstæki er lokið: 12.900 kr.
 • Sértæk uppsetning á Ljósleiðaranum / Enduruppsetning: 18.600 kr.

 Viðgerðargjöld

 • Viðgerð vegna skemmdar á „pig-tail“ eða þjónustulögn: 14.632 kr.
 • Viðgerð vegna skemmdar á innanhússljósleiðara: 22.568 kr.
 • Viðgerð vegna skemmdar á ljósleiðaraheimtaug innan lóðar af völdum viðskiptavinar: 43.400 kr.
 • Viðgerð vegna skemmdar á netaðgangstæki af völdum viðskiptavinar: 49.600 kr.
 • Gjald vegna útkalls: 21.170 kr.