Verðskrá vegna Ljósleiðarans

Öll verð eru með vsk.

 • Mánaðarlegt aðgangsgjald Ljósleiðarans: 3.299 kr. 
 • Gjald fyrir heimsendan greiðsluseðil: 239 kr.
 • Tilkynningar- og greiðslugjald: 114 kr.
 • Innheimtugjald: 950 kr. fellur á ógreiddan reikning 5 dögum eftir gjalddaga.
  • 1.000 kr. falla á ógreiddan reikning 35 dögum eftir gjalddaga (ítrekun)
  • 1.100 kr. falla á ógreiddan reikning 50 dögum eftir gjalddaga (lokaaðvörun)

 Sértæk gjöld

 • Niðurtekt netaðgangstækis: 15.200 kr. 
 • Færsla á netaðgangstæki: 27.280 kr.
 • Útskipti/uppfærsla netaðgangstækis: 0 kr. (hætti apríl 2017)
 • Hætt við að taka Ljósleiðarann í notkun eftir að uppsetningu á netaðgangstæki er lokið: 15.950 kr.
 • Sértæk uppsetning á Ljósleiðaranum / Enduruppsetning: 27.280 kr.
 • Tímagjald 9.920 m/vsk
 • Tenging á aukaíbúð  49.600 m/vsk

 Viðgerðargjöld

 • Viðgerð vegna skemmdar á „pig-tail“ eða þjónustulögn: 15.500 kr.
 • Viðgerð vegna skemmdar á innanhússljósleiðara: 23.560 kr.
 • Viðgerð vegna skemmdar á netaðgangstæki af völdum viðskiptavinar: 52.080 kr.
 • Gjald vegna útkalls: 30.000 kr.