192 milljóna króna hagnaður Gagnaveitu Reykjavíkur árið 2018

19. mars 2019

192 milljóna króna hagnaður Gagnaveitu Reykjavíkur 2018

Afkoma Gagnaveitu Reykjavíkur var góð á árinu 2018 og skilaði starfsemin 192 milljóna króna hagnaði. Lykillinn að því er að á sama tíma og tekjur uxu með vaxandi vinsældum Ljósleiðarans dróst rekstrarkostnaður saman. Nú sér fyrir endann á því mikla fjárfestingarverkefni að hvert einasta heimili í þéttbýli á höfuðborgarsvæðinu verði tengt Ljósleiðaranum og eigi kost á Eitt gíg netsambandi. Um 70% heimila í landinu eiga nú kost á að nýta sér Ljósleiðarann.

Lykiltölur í rekstri Ljósleiðarans

Fjárhæðir í milljónum króna
2018
2017
Breyting 2017-2018
Rekstrartekjur 2.655 2.140 24%
Rekstrargjöld 900 919 -2%
Framlegð (EBITDA) 1.755 1.221 44%
 
Rekstrarhagnaður (EBIT) 970 550 76%
Hagnaður fyrir tekjuskatt 255 43 493%
Niðurstaða ársins 192 -100

Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri
„Þessi afkoma er í samræmi við okkar áætlanir. Tæplega 100 þúsund heimili á Íslandi hafa fengið kost á tengingu við hágæðasamband Ljósleiðarans síðustu ár. Með því að tengingu allra heimila í þéttbýli höfuðborgarsvæðisins er að ljúka og öll tengd heimili eiga kost á Eitt gíg sambandi dregur úr fjárfestingum. Viðskiptavinum sem velja Ljósleiðarann fjölgar stöðugt og tekjurnar vaxa þar með. Ísland er á meðal fremstu þjóða í hraða fjarskiptasambanda. Það er mikilvæg forsenda samkeppnishæfni landsins, atvinnulífs og íbúa.“

Um Ljósleiðarann
Ljósleiðarinn er opið grunnnet fjarskipta sem fjarskiptafyrirtæki á samkeppnismarkaði nýta til að bjóða þjónustu sína. Fyrirtækin sem bjóða þjónustu um Ljósleiðarann í dag eru Vodafone, Nova, Hringdu og Hringiðan. Öllum sem tengd eru Ljósleiðaranum býðst tengihraðinn Eitt gíg, eða 1.000 megabit á sekúndu, hvort sem er við upphal eða niðurhal. Ljósleiðarinn er í eigu Gagnaveitu Reykjavíkur, sem er dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur.

Stafrænt kolefnisspor þessarar fréttar/greinar er áætlað 0,2 til 1,0g CO₂ ígilda á hverja heimsókn.